Khách sạn Phương Anh Bắc Ninh

Số 9, Trần Quốc Hoàn, Tp Bắc Ninh

Liên hệ với chúng tôi

KHÁCH SẠN PHƯƠNG HOTEL ANH BẮC NINH

Số điện thoại: 0977.626.595

Địa chỉ: Số 9 Trần Quốc Hoàn, Phường Ninh Xá, Tp Bắc Ninh

Website: phuonganhvillahotel.com